Kultura ng Kumpanya

Nakatuon sa pagbibigay ng maaasahan at mahuhusay na mga produkto at serbisyo, na ginagawang mas ligtas, mas mahusay, at mas maginhawa ang elektrikal na enerhiya para sa kapakinabangan ng sangkatauhan.Maging isang kumpanya ng pang-industriya na electrical appliance na nakakaimpluwensya sa China, at sa kalaunan ay naging isang mahusay at iginagalang na kumpanya na may pandaigdigang katayuan.Magkaroon ng pangarap, pag-usapan ang tungkol sa dedikasyon, maging matuwid, magsikap para sa kahusayan, magsikap para sa pagbabago, at gumawa ng pag-unlad.

kasaysayan1